OSLOVOVÁNÍ A PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI NA VYSOKÉ ŠKOLE

Po dobu tvého studia na střední škole sis vystačil s oslovením pedagogů „paní učitelko” nebo „pane učiteli”. Na vysoké oslovujeme vždy nejvyšším dosaženým titulem vyučujícího.

AKADEMICKÉ TITULY


TITULY ŘADÍME OD NEJVYŠŠÍHO DOSAŽITELNÉHO NÁSLEDOVNĚ:

  • prof. (profesor/ka), doc. (docent/ka) – tento akademicko-vědecký titul se získává jmenováním vědeckou radou příslušné vysoké školy, prof. je vyšší titul než doc.,
  • PhDr. (doktor/ka filozofie), RNDr. (doktor/ka přírodních věd) – pokud uvidíš u vyučujícího v titulu zkratku Dr., neuděláš chybu, pokud ho/ji oslovíš „doktore/rko” (to platí i v ordinacích),
  • Ph.D. (doktor/ka), Th.D. (doktor/ka teologie) – tyto tituly se píší za jménem,
  • Ing. (inženýr/ka), Ing. arch. (inženýr/ka architekt/ka), Mgr. (magistr/a), MgA. (magistr/a umění) – po vystudování navazujícího studia na Ekonomické fakultě získáš titul Ing.,
  • Bc. (bakalář/ka), BcA. (bakalář/ka umění) – při oslovování se nižší tituly většinou nepoužívají,
  • CSc. (kandidát/ka věd), DrSc. (doktor/ka věd) – i s těmito tituly se na vysoké škole můžete setkat, píší se za jménem.

Pokud narazíš na spojení „Bc. et Bc.” nebo „Mgr. et Mgr.”, tak se ničeho neděs. Zkratky znamenají, že má dotyčný/á bakalářský či magisterský diplom ze dvou studií.

POZOR! Pokud víš, že se jedná o rektora, prorektora, děkana, nebo proděkana, vždy oslovuj jejich funkcí. Ta má totiž před titulem přednost. To samé platí, kdyby ses například ucházel o pracovní pozici a psal bys řediteli/jednateli dané společnosti.

Pokud si chceš s některým vyučujícím promluvit, je dobré se podívat na jeho jmenovku na dveřích kabinetu nebo si jeho jméno vyhledat v systému InNET. Stačí, když do internetového prohlížeče zadáš pedagogovo jméno a příjmení a za to přidáš zkratku EkF VŠB.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE


Správné oslovení je polovina úspěchu. Při e-mailové komunikaci si musíš dávat pozor také na jazyk, kterým se vyjadřuješ. Na začátku každého semestru se zaměř na informace jednotlivých pedagogů, kteří ti řeknou, kam se na ně máš obracet a jak často na e-mailu jsou.

  • Každý e-mail začínej oslovením: „Vážený/á pane/í pracovní funkce/titul,”,
  • následuje jeden volný řádek a pokračuješ malým písmenem: „na středeční přednášce…”,
  • e-mail zakonči pozdravem: „S pozdravem,”,
  • opět následuje jeden volný řádek a po něm doplň celé své jméno.

POZOR! Je důležité, abys vždy komunikoval s úctou. Vyjadřuj se jasně, bez nadsázky nebo vtípků. Pamatuj, že osoba na druhé straně může pochopit tvé vyjadřování špatně. A pokud chceš být velmi formální, doporučujeme psát velké písmeno při používání zájmena „Vy”.

Dodatek: Pokud budeš psát pracovníkovi vysoké školy, který nemá titul, oslovuj ho/ji příjmením: „Vážený pane Nováku,” nebo „Vážená paní Nováková,”.

A nakonec… Neboj se zeptat. Svých spolužáků, procházejících studentů, doktorandů. Všichni jsme byli na tvém místě a rádi pomůžeme.