VOLBA ROZVRHU, KREDITY, STIPENDIA

Po zápisu do studia se stáváš plnohodnotným členem akademické obce. A čeká tě první důležitý úkol: zvolit si rozvrh.

VOLBA ROZVRHU


CO VŠECHNO SI MŮŽU ZVOLIT:

cvičení vybraných předmětů, cvičení jazyků, tělocvik

Může se stát, že ti nebude vyhovovat zapsané cvičení některého z předmětů, které je ti dáno dle tvé studijní skupiny. Pak se musíš domluvit jak s vyučujícím, ke kterému máš do cvičení dle rozvrhu docházet, tak s vyučujícím, do jehož hodiny bys chtěl chodit. Většinou vyhoví tvým požadavkům, ale musíš jednat upřímně a přistoupit k tomuto řešení jen pokud se jedná o skutečně závažný důvod změny, například krytí s jinou hodinou.

KDY VOLÍME?

Pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 je volba rozvrhu stanovena na 11. září 2018 pro všechny studenty EkF VŠB-TUO. Studenti prvních ročníků si volí od 15:00, studenti druhých a třetích ročníků od 14:00.

POZOR! Pokud zrovna nastupuješ do druháku, nebo třeťáku a máš splněny všechny své povinnosti (zápočty a zkoušky), otevře se ti volba rozvrhu o půl hodiny dříve než spolužákům, tedy ve 13:30. Pro studenty, kteří nastupují na Ekonomickou fakultu, je jednotná doba zápisu v 15:00.

KDE SI MŮŽU ZVOLIT TĚLOCVIK A VÝSLEDNOU PODOBU ROZVRHU?

Všechny potřebné informace uvidíš ve svém profilu v systému Edison (edison.vsb.cz). Tam se přihlásíš svým studentským číslem, které dostaneš na zápisu. Poté v sekci Rozvrh -> Volba rozvrhu uvidíš čas, kdy si můžeš rozvrh upravit. V sekci Rozvrh -> Volba sportu -> Náhled rozvrhu si pak můžeš vybrat, který tělocvik ti sedne do rozvrhu (a samozřejmě který tě baví). Nejblíže Ekonomické fakultě je Badminton, který probíhá v tělocvičně Hladnov A, zastávka Revírní br. pokladna. Dostaneš se tam trolejbusem 106, 108 a autobusem 22. Cesta trvá přibližně deset minut.

Další sporty jsou dostupné v Ostravě-Porubě, v areálu VŠB-TUO. Tam trvá cesta zhruba 30 minut a dostaneš se tam tramvají 8 ze zastávky Stodolní na zastávku Rektorát VŠB (pak tě čeká ještě asi 15 minut chůze), nebo autobusem 90 na zastávku Studentské koleje.

V sekci Rozvrh -> Volba rozvrhu si také zvolíš cvičení z tebou vybraného jazyka a z některých předmětů, které volbu umožňují.

KOLIK KREDITŮ MUSÍM ZA SEMESTR ZÍSKAT?


Předměty, které máš zapsány, jsou ohodnoceny kredity, které získáš za zpracování seminárních prací a zápočet nebo zkoušku. Za každý semestr studia tak můžeš získat 30 kreditů. Ale neděs se, jeden předmět si můžeš zapsat až třikrát a pokusit se o jeho zvládnutí vícekrát. Platí však, že na konci druhého ročníku musíš mít splněny všechny povinnosti z prvního! Neboj se zeptat pedagoga na osobní konzultace, pokud si s danou látkou nevíš rady.

Kontrola studia: V prvním ročníku probíhá kontrola studia hned po prvním semestru. Musíš dosáhnout minimálně 16 kreditů. Na konci letního semestru pak musíš mít minimálně 40 kreditů.

STIPENDIA


Pilní studenti mají za svou námahu možnost získat prospěchové stipendium. To se počítá ze známek, které získáš za hodnocené zápočty a zkoušky. Pokud dojíždíš z daleka, požádej o ubytovací stipendium. Jestli dosáhneš na jedno ze stipendií zjistíš na stránce Ekonomické fakulty v sekci Studenti -> Studijní předpisy nebo na studijním oddělení u inženýrky Ivety Šodkové, kancelář B258.