Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vznikla v roce 1977 a je čtvrtou nejstarší fakultou na univerzitě. Má za sebou tedy nejen přes 40 let historie, ale hlavně desetitisíce úspěšných absolventů, kteří nachází uplatnění na nejrůznějších místech. Fakulta poskytuje všechny tři stupně studia – bakalářské, magisterské i doktorské studium – v prezenční i kombinované formě. Současným děkanem je doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., který započal své funkční období v prosinci 2019.

Ekonomická fakulta nabízí celé spektrum studijních programů a specializací. Bakalářských programů je k dispozici sedm, navazujících magisterských programů šest a doktorské studijní programy jsou celkem čtyři. Tyto programy se dále dělí na specializace, a proto si mohou uchazeči vybrat konkrétní ekonomický obor, který je zajímá a studovat přímo ten. Veškeré informace o studijních programech a specializacích jsou k dohledání pod tímto odkazem.

Studium na EkF nabízí svým studentům také spoustu možností, jako je například studium v zahraničí téměř po celém světě a s tím spojena možnost získat dvojí diplom ve Velké Británii (Double Degree) nebo šance zapojit se do bohatého studentského i mimostudentského života prostřednictvím jedné ze studentských organizací, jako je například právě Sokolská33.

Fakulta taktéž spolupracuje s velmi dobře známými firmami, jako jsou auditorské společnosti KPMG a PwC nebo také Kofola, Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, a.s. či Komerční banka. Taková spolupráce může začít společnými projekty již při studiu a končit mnohdy tím, že úspěšné absolventy tyto společnosti přijmou do svých zaměstnaneckých řad. Zástupci partnerských firem se každoročně objevují na Veletrhu práce, akci pořádanou Ekonomickou fakultou, která je pro studenty cennou příležitostí, jak se dozvědět možnosti a novinky ze současného trhu práce. Každý rok pořádá Ekonomická fakulta vedle Veletrhu práce také oblíbenou akci International Week a desítky workshopů, konferencí a seminářů.

Nejen komplexní vysokoškolské vzdělání, ale i kvalitní věda a výzkum a další formy vzdělávání, jako praktické kurzy pro manažery z praxe, Univerzita 3. věku či nabídka špičkového MBA studia, charakterizují právě Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Jak již bylo zmíněno, fakulta sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje, kde taktéž nabízí svým studentům možnost rozvíjet jejich potenciál. Studenti bakalářského, popř. magisterského studia mají možnost vyzkoušet si vědeckou práci, a to v rámci projektu Studentská grantová soutěž.