Život v Moravskoslezském kraji se postupně mění k lepšímu a ovzduší zde není tak znečištěno jako kdysi. Nicméně stále je potřeba bořit mýty o tom, že náš kraj je uhelný region se silně znečištěným ovzduším, protože mnoho lidí má s tímto náš kraj spjatý. Je třeba přicházet s transformačními projekty, které mohou situaci ještě více zlepšit, případně ji už aktivně zlepšují. Z tohoto důvodu jsme se sešli s Petrem Birklenem, environmentálním expertem z MSID, který je odpovědný za řízení programu POHO2030.

Jaké transformační programy, už fungující nebo teprve připravované, v našem kraji máme?

Podpor, směřujících k řešení problémů, je dostatek. Co se týče znečištění, tak se udělal velký kus práce skrze kotlíkové dotace. Není to typický transformační program, nicméně z hlediska dopadu a změny myšlení to funguje. Ale když se přesuneme do této aktuální transformační epochy, tak za MSID připravujeme projekty, které směřují do pohornické krajiny. Nemíříme na problém kvality ovzduší, ale na obnovu území, které bylo zničeno dlouhodobou těžbou uhlí. Ještě máme jeden velký projekt, který je o zásadní změně přístupu kraje ke globálním tématům, konkrétně o klimatické změně. Tento projekt se jmenuje Life COALA.

Co všechno je v rámci toho projektu v plánu?

Projekt má velkou ambici. Vše je o proměně Moravskoslezského kraje ve smyslu přístupu samospráv ke klimatickým změnám. Projekt by měl nabídnout komplexní zázemí pro to, aby obce a kraj snáze vnímaly problematiku dopadu klimatických změn, způsobu řešení tohoto problému a také to, aby samosprávy měly snazší přístup k financím na realizaci projektů, které je potřeba udělat. Projekt míří částečně i na uživatele území, jako jsou zemědělci nebo třeba i na oblast businessu, kde je velký potenciál, protože zelené technologie jsou jednou z trendových oblastí. A právě v těchto technologiích vidíme budoucnost a skrze ně je možné posunout kraj na přední příčky v oblasti rozvoje moderních technologií.

Jak celý projekt kraji pomůže?

Kraj tím vytváří metodické zázemí pro všechny, kteří mají zájem řešit dopady klimatických změn. Bude možné se zaměřit na konkrétní lokality a komunikovat s konkrétními obcemi, kde předpokládáme nejdramatičtější dopady těchto klimatických změn, a nabízet tam konkrétní pomoc. Vedle toho se kraj zaměřuje na věci, které může ovlivnit on sám, protože náš kraj má ve správě 1 200 budov a část z nich bude v tomto projektu analyzována z hlediska energetických úspor a realizace adaptačních opatření typu zelených střech, zelených fasád, nakládání s dešťovou vodou atd. Tyto přípravy by poté měly dospět do určitých projektů. Poté vzniknou projekty na úrovni pilotních měst, konkrétně Orlová, Havířor a Karviná. Zde se budou realizovat např. vodní nádrže, cyklostezky zaměřené na zelenější technologie (povrchy s větší možností vsakování, dostatek zeleně) nebo dojde ke změně konkrétních veřejných prostranství (budou se řešit problémy zasakování vody či ošetřování zeleně) a tak dále.

Toto je pouze zkrácená úvodní část rozhovoru s Petrem Birklenem. Pokud Vás rozhovor zaujal a chcete si jej celý poslechnout, klikněte na tento odkaz, směřující k epizodě podcastu DNES NA POHODU.