Tradiční vítání prváků na naší fakultě probíhalo trošku netradičně, avšak ne ve smyslu online. Konalo se v radniční restauraci Nové radnice, kousek od Ekonomické fakulty, a účast byla hojná. Fronta stála až venku a interiér restaurace plnily nové tváře budoucích absolventů, kteří napjatě čekali, co se bude dít. Sokolská33, stejně jako ostatní organizace školy, nemohla chybět.

Všichni účastníci byli zaregistrováni, barevně rozlišeni podle svých oborů a postupně obsazovali volná místa, která rychle ubývala. U vstupu každý odevzdal čestné prohlášení o bezinfekčnosti a obdržel stravenku v hodnotě 100 Kč, kterou mohl využít v restauraci na občerstvení.

Kousek od podia byly nachystány stánky univerzitních organizací. U stánku Sokolské33 účastnici přiřazovali redaktory k jednotlivým redakcím, dozvěděli se něco o novinářském fochu a o práci organizace jako takové. Stánek Studentské komory Akademického senátu měl nachystaný kvíz na platformě Kahoot!, u Kariérního centra si povídali s organizátory Kariéry+ a jiných workshopů, zároveň jim pověděli něco o fungování kariérního centra. Členové organizace Erasmus Student Network (ESN) jim zodpověděli všechny dotazy ohledně zahraničních stáží a pobytů, které mohou během studia absolvovat. Nakonec pak zde byla organizace AIESEC se svým stánkem a kupou zajímavých informací.

Program začal velice pestře – účastníci se seznámili nejen se studentskými organizacemi (ve kterých věříme, že budou brzy členy), představena jim byla doslova celá fakulta. Úvodního slova se chopil děkan Vojtěch Spáčil, který všechny jménem fakulty a univerzity přivítal. Následně byly představeny jednotlivé katedry a jejich vedoucí. Závěrem se krátce představily již zmiňované organizace.

Následovala volná zábava, hrála hudba a atmosféra se začala pomalu uvolňovat. Řada na občerstvení se tenčila, ve tvářích účastníků šlo vidět nadšení a počáteční nesmělost se pomaličku vytrácela.  Stánek Sokolské33 navštívilo mnoho zajímavých a zvídavých studentů. Některé nesmělé jsme sami oslovili a popovídali si s nimi o prvních dnech na fakultě. Věříme, že je brzy uvidíme v řadách Sokolské.

Zdroj úvodní fotografie: Facebook Ekonomické fakulty