Katedra účetnictví a daní slaví 30 let od svého založení. Proto vám přinášíme rozhovor s vedoucí katedry, Janou Hakalovou. Jak vidí budoucnost účetnictví a co přinesl covidový rok 2020? Vše se dozvíte v článku.  

Katedra účetnictví a daní letos slaví 30 let od svého založení. Co kdysi vedlo k jejímu vzniku? 

Rok 1991, ve kterém vznikla katedra účetnictvíbyl v naší oblasti velmi významný . Začal totiž platit zcela nový zákon o účetnictví a další související předpisy, což tehdy představovalo důležitou reformu a zcela novou úpravu, postupy a výkaznictví u všech subjektů v České republice. To reflektovalo podmínky nově nastolené tržní ekonomiky po roce 1989. Vzhledem k potřebám praxe, postupnému rozvoji fakulty a vzniku nových oborů, vznikla i potřeba založení této katedry a přípravy nového studijního oboru Účetnictví a daně, jak v bakalářském, tak magisterském stupni studia. Velmi mě těší, že náš obor, resp. v současnosti bakalářský program Účetnictví a daně a také specializace Účetnictví a daně v navazujícím magisterském programu Finance a účetnictví, patří mezi největší programy na fakultě a je, troufám si říci, velmi oblíbený. V minulých letech působilo na katedře, která byla před pár lety přejmenována na katedru účetnictví a daní, hodně zajímavých pedagogů, osobností a odborníků a naše katedra prošla určitým vývojem. Těší nás připravovat studenty na jejich budoucí působení v účetních a daňových kancelářích, auditorských firmách, na finančních úřadech a vlastně ve všech ekonomických útvarech, ať už podnikatelských subjektů či subjektů veřejné správy a dalších vybraných účetních jednotkách.  

Oblast účetnictví a problematika daní jsou témata, která se neustále aktualizují. Existuje ještě nějaký princip, který se vyučuje stejně dnes, jako tomu bylo před třiceti lety? 

Máte pravdu, oblast účetnictví a daní neustále prochází změnami. Každoročně jsou studenti i pedagogové nuceni připravit se na nové znění zákonů, a to nejen v rámci účetní a daňové legislativy. Samozřejmě základní principy a zásady platí stále, ale účetnictví prochází v současnosti velkým vývojem a jeho význam je pro každý subjekt nesmírně důležitýDnes se bez znalosti účetnictví a daní neobejde prakticky žádná podnikající fyzická či právnická osoba.  

Co si myslíte, že se většině lidí vybaví, když se řekne „účto„? 

Naše práce není už dávno jen Má dáti a Dal, jak si mylně někteří představují. Účetnictví a daně se postupně vyvinulo v zajímavou a kreativní oblast, mnohdy i velmi složitou, jejichž výstupy, ať už účetní či daňové, představují důležité informace, na základě kterých se provádí všechna významná ekonomická rozhodnutí. Absolventi musí v praxi prokázat nabyté znalosti a umět reagovat na veškeré změny, ať už v rámci legislativy platné v České republice, ale i v rámci IFRS. V současnosti se také připravuje nová koncepce účetnictví, která by měla nejpozději od roku 2030 vstoupit do praxe, a ta sebou nese zcela přelomové změny. Je jistě náročné pro všechny neustále změny sledovat a orientovat se v nich, ale my se snažíme studenty pravidelně informovat o novinkách nejen ve výuce, ale i na samostatných seminářích. I v době pandemie jsme pořádali odborné semináře na aktuální témata, např. týkající se dopadů pandemie v účetnictví a daních podnikatelských subjektů aj.  

Pedagogové katedry dlouhodobě působí i v praxi. Naše zaměření je zajímavé, musíme sledovat nastupující trendy, například se zaváděním digitalizace a automatizace a další moderní přístupy, zejména z důvodu sladění českých předpisů s mezinárodními standardy a rychlým vývojem. Z účetních se tak vlastně stávají specialisté, auditoři a odborníci v dané oblasti. V současnosti, každý dobrý ekonom, ale i manažer, marketingový specialista, personalista nebo i IT specialista, by měl mít určitou znalost účetní a daňové problematiky. V praxi se často setkáváme se situací, kdy např. personalista nezná základy mzdové problematiky, ředitel nebo ekonom neumí „přečíst“ účetní a finanční výkazy své společnosti apod. Proto se domnívám, že i pro studenty jiných programů je znalost minimálně základů v této oblasti praktickým přínosem.  

Jak budou probíhat oslavy? 

Letošní oslavy nám trochu narušila pandemická situace, ale i tak se snažíme pro studenty organizovat zajímavé přednášky a akce. V zimním semestru to bude několik dalších zajímavých přednášek odborníků z praxe, soutěže a další příležitosti pro vzájemná setkání. Studenti o nich budou postupně informováni.  

Co Vás osobně v současnosti trápí, a naopak co Vás těší? 

Trápí mě, asi jako všechny, současná a pandemická situace. Minulý rok 2020 nebyl, a i ten stávající rok není jistě pro nikoho jednoduchý. I tak jsme se na katedře snažili naše studenty dobře připravit na jejich budoucí profesi, předat jim veškeré naše odborné znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti. Obecně mě trápí, že vysokoškolští pedagogové v České republice nejsou ve srovnání s pedagogy na středních a základních školách odpovídajícím způsobem odměňováni, přičemž jsou na ně kladeny nejen požadavky a značné nároky v pedagogické oblasti, ale zejména ve vědeckovýzkumné. Těším se velmi, že se opět se studenty budeme zase normálně scházet, a hlavně diskutovat již na akademické půdě, a nejen online. Jako pedagog vítám, když studenti komunikují, jsou aktivní a mají zájem o naši problematiku. Těším se i s kolegy na další setkávání s nimi, a to nejen ve výuce. Doufám, že naše katedra a program stále budou přispívat k dobrému jménu naší fakulty a připravíme pro praxi v dalších letech mnoho výborných absolventů. 

A co říci závěrem? 

Při této příležitosti našeho 30. výročí bych chtěla upřímně poděkovat všem minulým i současným pedagogům, ale i bývalým i současným doktorandům a externistům, za jejich práci, vstřícnost a také za nadšení v rámci dalších aktivit, které zajišťují. Díky patří také všem našim studentům a absolventům, kteří si zvolili náš studijní obor (resp. program a specializaci). 

Zdroj fotografií: archív respondenta