Promoce patří k tradičním vrcholům studia nejen každého jednotlivce, studenta, ale do jisté míry také jeho rodiny a nejbližších. A tento vrchol nastává koncem června, ať už jde o bakaláře či inženýry. Letos však budou promoce opět jiné než v letech před koronavirem. Pravděpodobně se budou konat s větší jistotou a se souborem pravidel, při jejichž dodržení se snad budou maximálně podobat těm před 3, 5 či 10 lety.

Nejprve je dobré se seznámit s prozatím platnými pravidly pro účast. Pro některé je tou nejdůležitější změnou oproti běžné situaci omezení počtu účastníků na 5 osob na jednoho studenta – absolventa. Aby se tato pětice mohla promocí zúčastnit, je nutné, aby splňovala již poměrně známá pravidla, kterými jednotlivci prokazují svou bezinfekčnost. Možnostmi, jak toto prokázat, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je to, že účastník:

  1. a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
  4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě „dvoudávkového“ schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

III. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  1. d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Tato pravidla jsou možná dlouhá a jejich dodržování pravděpodobně bude i v době konání promocí potřeba. Ale teď se již přesuneme k organizačním záležitostem. Tentokrát se nebudou využívat taláry, a tak by se, stejně jako kdykoliv jindy, měli absolventi na promoce dostavit v oděvu, který odpovídá výjimečnosti dané události.

A kdo kdy má kam přijít?

Magisterské promoce se budou konat ve čtvrtek 24.6.2021

Promoce bakalářů se pak budou konat následující den, v pátek 25.6.2021

V obou případech je nutné sledovat rozpis, jelikož promoce budou probíhat přibližně od 8:30 do 14:30 v případě magisterského studia, v případě promocí absolventů bakalářského studia rovněž tak.

Důležité je také to, aby se absolventi dostavili s časovou rezervou na přípravu.

Kde? Tradičně v Nové aule v Porubském kampusu VŠB-TUO.

I přes poměrně výjimečnou situaci určitě stojí za to přijít, navíc ve chvíli, kdy již většina babiček, dědů a mnohdy i rodičů měla možnost podstoupit očkování a s časovou rezervou a znalostí termínů promocí se dají případně naplánovat požadované testy.

Diplom většina lidí, kteří jdou na vysokou školu, přebírá 3x. Maturitní, poté jako bakaláři a ve finále jako inženýři/magistři. Pokud jste absolventi a rozhodujete se, jestli se zúčastnit, tak si nenechte vzít 1/3 všech ceremoniálů předávání diplomů, kterých se za život můžete zúčastnit.

Zdroj úvodní fotografie: Facebook Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava