Počas tejto pandémie mal každý z nás možno trochu viac času, ako by chcel. Ja som ten svoj využívala trávením (okrem študovania samozrejme) na pozeranie videí. Pretože človek nikdy nevie, kam ho až YouTube zavedie. Raz som narazila na jeden zaujímavý titulok, ktorý hovoril: „10 dôkazov, že náš svet je len simulácia“. Zvedavosť mi nedala a dopozerala som celých 20 minút. Tak ma tá teória zaujala, že som si o nej vyhľadávala ďalšie a ďalšie informácie. Nevravím však, že túto teóriu podporujem, ale ani ju nevyvraciam. V mojej dnešnej poznámke sa chcem len podeliť o veľmi zaujímavé názory, napríklad aj tak známeho Elona Muska, na túto tému.

Elon Musk, známy generálny riaditeľ automobilky Tesla, raz dostal otázku, čo si myslí, že je na teórii simulácie pravda. Jeho teória bola, že je tu len 0,0000001 % šanca, že NEŽIJEME v simulácii. Prečo? Pred 40 rokmi existovala v počítačovom svete len jedna, maximálne dve hry, ktoré obsahovali len pohybujúce sa geometrické tvary. Teraz, o 40 rokov neskôr, máme super realistické 3D vizualizácie. V takom prípade musíme teda uznať, že technológie postupujú rapídnou rýchlosťou vpred. Preto sa teda dá predpokladať, že raz prídeme k bodu, kedy sa hra nebude dať rozlíšiť od reality. Elon Musk dokonca dúfa, že je život simulácia, pretože ak by nebola, znamenalo by to, že sa rast technológie zastavil a ľudstvo, ako také prestalo existovať.

Ale čo je vlastne realita? Nespočetné množstvo filozofov sa zamýšľalo nad touto otázkou po celé storočia a formulovalo teórie, ktoré by toto vyriešili.  Z čisto empirického hľadiska sa zdá byť odpoveď zrejmá: realita je čokoľvek, čo môžeme vnímať pomocou jedného alebo viacerých  ľudských zmyslov, ktorými sú chuť, čuch, hmat, sluch a zrak. No nemusí to byť také jednoduché. Odkedy sa táto teória začala dostávať viac a viac do povedomia verejnosti, mnohí si všimli, že je v podstate len obdobou Platónovho príbehu „Alegória jaskyne“.

Pre niekoho to stále môže znieť veľmi absurdne. No pozrime sa na to z iného uhla. Predpokladajme teda, že ľudský druh, ako taký nikdy nevymrie. V prípade, že technologický pokrok bude pokračovať zrýchľujúcim sa tempom, ako je tomu dnes, znamená to, že v určitom okamihu v budúcnosti bude mať ľudstvo obrovský pokrok vo vývoji softvéru aj hardvéru. Úroveň tohto pokroku dosiahne taký level, že bude možné na počítači simulovať individuálne ľudské vedomie a samotnú realitu.

Ďalej je taktiež dôležité predpokladať, že ľudia, ktorí nás nahradia sa skutočne budú zaujímať o simulovanie svojej evolučnej histórie. Teda, ak budúci ľudia (za predpokladu, že nevyhynieme), budú mať záujem simulovať svoju minulosť a budú na to mať technológiu, počet simulovaných skutočností bude výrazne prevyšovať tú „pravú“ alebo „pôvodnú“ realitu. Otázkou však zostáva či sme simuláciou, ľuďmi, ktorí simuláciu len navrhnú alebo ľuďmi, ktorí smerujú k vyhynutiu.  Pravdepodobnosť, že naša súčasná existencia, tu v roku 2021, je súčasťou simulácie je 50:50.

„To, že svet vnímame ako „skutočný“ a „ materiálny“, ešte neznamená, že to tak je,“ uviedol Rizwan Virk, technologický podnikateľ a autor simulačnej hypotézy. „Nálezy kvantovej fyziky môžu v skutočnosti vrhať určité pochybnosti o skutočnosti, že materiálny vesmír je skutočný.“ Čím viac vedci hľadajú „materiál“ v hmotnom svete, tým viac zisťujú, že neexistuje.“

Je to čisto len teória, ktorou sa začínajú vedci čoraz viac zaoberať. Možno je to aj dobrá téma na filozofické úvahy. Nakoniec, všetko je predsa možné, no nie? Aký názor si vytvoríte, je už len na vás.