Od svých šesti let jsem se věnoval bojovému umění Taekwon – Do. Byly to ty nejlépe strávené dny mého dětství. Dalo mi to do života obrovský základ, nejenže jsem se mohl jakožto malé dítě vybít a unavit, ale naučil jsem se určitá pravidla a zásady, kterých se snažím držet po celý svůj život.

Taekwon – Do je moderní korejské umění sebeobrany, které se dokázalo proslavit za poměrně krátký čas. Založeno bylo v roce 1955 korejským generálem Choi Hong-hi. Za pouhých 65 let od jeho vzniku jej aktivně vyznává přes 100 miliónů lidí po celém světě.

Morální zásady, ke kterým je veden každý žák, jsou to, co se mi na Taekwon-Du neskutečně moc líbí. Mezi základní zásady patří: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch. Tyto zásady jsem se poté snažil uplatnit nejen na trénincích, ale také v běžném životě. Mezi hlavní přednost výuky patří ucelená a dokonalá skladba, která zaručuje neustálou možnost se po mnoho let anebo i celý život zdokonalovat v technikách. Základním prvkem výuky je nácvik pohybů. Po zvládnutí skupiny základních technik jsou tyto techniky sdruženy do technických sestav, kterých je 24 a jsou řazeny podle náročnosti.

Co si ale budeme. Když se řekne bojové umění, každý si představí souboje jako z filmů s Brucem Leem nebo Jackiem Chanem. Ano, i tady se s nimi setkáme. Pro mnohé patří k nejvíce atraktivní části Taekwon-Da. Aby byl trénink co nejúčinnější, je rozdělen do několika fází, z nichž každá má za úkol nejprve naučit určitou vlastnost, která je v opravdovém boji potřebná.

Tou nejdůležitější části výuky Taekwon-Da je sebeobrana. I přes to, kolik lidí na světě toto bojové umění cvičí, je jen málo těch, kteří o sobě mohou říct, že zvládli tuto část výuky.

Důležité jsou kromě výuky technické teorie také historie, filozofie a etika, které učí studenty stát vždy na straně svobody a spravedlnosti.

Taekwon-Do bylo z počátku zavedeno především jako armádní způsob boje; dnes však můžete toto umění cvičit pod civilní Mezinárodní federací Taekwon-Da.

V tomto korejském umění existuje 10 barevných pásů a 9 černých pásů. Čili 19 pásů, které můžete za svůj život získat. Pásy získáváte za úspěšné vykonání zkoušky, ve které ukazujete to, co jste se za danou dobu naučili.

V České republice se Taekwon-Do cvičí od roku 1987 a v současnosti je na území České republiky 38 registrovaných škol. Dohled nad výukou má korejský mezinárodní instruktor Hwang Ho – Yong, který je nyní již velmistrem. To znamená, že dosáhl největšího pásu a to 9. danu. V roce 2014 byl udělen prvnímu českému studentovi 7. dan, což je v současné době nejvyšší technický stupeň v České republice.

Od roku 1992 má Česká republika také velice úspěšnou státní reprezentaci. Taekwon-Do ITF patří tak mezi velice úspěšná česká odvětví a přípravě reprezentantů i talentů je věnována velká péče. Svými výkony se tak české Taekwon-Do ITF zařadilo mezi absolutní světovou špičku a celý svět k němu vzhlíží s úctou.

Toto bojové umění se stalo nemalou součástí mého života. I když jsem před pár lety musel trénování ukončit, pořád jej mám v srdci. Snažím se využívat vše, co jsem se naučil, i v reálném životě a předávat své zkušenosti a zážitky všem kolem sebe. Kouzlo Taekwon-Da spočívá v tom, že jej po čase začnete vnímat jako rodinu. Lidi, se kterými trénujete, nejsou pouze známí. I když jsme byli každý v něčem jiní, stále jsme si pomáhali a motivovali se k dalším úspěchům.

Titulní fotografie: gbtaekwondo.co.uk