Není tomu dávno, co se uvolnila přísná opatření a opět  bylo povoleno konání venkovních akcí. K jednomu z těchto festivalů patřil i NeFestival Colours of Ostrava, který měl nahradit původně zrušené tradiční Colours of Ostrava avšak v menším měřítku. Co však z původních „Coloursů“ zůstalo, byl debatní pořad Melting pot, který se měl konat v sobotu 18.července.

Bohužel debata, která by po oficiálním ukončení pokračovala u stánku s pivem, se „musela“ přesunout do online prostředí. Z minuty na minutu totiž přišlo z Krajské hygienické stanice nařízení o znovuobnovení nařízení, která nám nakázala opět nosit roušky ve vnitřních prostorech, MHD a zakázala akce s více jak 100 lidmi na jednom místě a to po celém Moravskoslezském kraji. To, co se stalo, by se dalo označovat jako nejhorší noční můra každého organizátora. „Litujeme, festival musíme zrušit.“ Pořadatelé zaskočeni a zdrceni, návštěvníci zklamáni a naštváni, účinkující jakbysmet. Jestli to bylo dobře, špatně, fér či ne, o tom psát nechci.

Mnohem zajímavější byla debata 5 uznávaných odborníků a skvělých řečníků, kteří na současný stav světa mají odlišný úhel pohledu. Pozvání přijali Tomáš Sedláček – ekonom, Martina Viktorie Kopecká – farářka, Martin Jan Stránský – neurolog, Tomáš Šebek – chirurg a Anna Hogenová – filozofka. Celá debata proběhal přes aplikace Zoom a byla streamovaná na YouTube a Facebooku. Každý z účinkujících dostal přibližně 10 minut na to, aby řekl svůj úhel pohledu. Vzhledem k oborovému spektru jistě tušíte, že debata byla více než zajímavá.

Svůj úhel pohledu nastínil jako první Tomáš Šebek. Ten, co by účastník mise Lékaři bez hranic na Haiti v roce 2010, přinesl pohled člověka a lékaře, který viděl neskutečné utrpení na místech, kde jsou otřesné hygienické podmínky, časté katastrofy a lidé v těžké propasti chudoby a bídy.  Pozitivně kvitoval chování Čechů, přestože máme pověst „pankáčů a kverulantů“, vládní opatření jsme vzali s pokorou a dodržovali jsme je. Podle dr. Šebka nám koronavirus dává cennou lekci. Díky němu si postupně uvědomujeme, že z globalizace, kterou tak hojně podporujeme, nemůžeme čerpat jen to pozitivní a dobré. Globalizace s sebou nese mnoho rizik do té naší „bezpečné západní bubliny“ a díky globalizaci se problémy z druhého konce světa mohou snadno rozšířit i k nám.  Dále hovořil v souvislosti s medicínou o velkém boomu v oblasti distanční péče a rád by moderní technologie v medicíně podporoval. Co však nepodporoval, byla funkce státní správy. Rád by uvítal decentralizaci moci na jednotlivé samosprávné celky.  Jeho názor je, že by centrální vláda měla být jakýsi servisní orgán a politika by měla sloužit lidem a neměla by se prezentovat jako demonstrace síly a proklamace.

Dalším hostem byla farářka Martina Viktorie Kopecká , která do debaty vnesla jakýsi metonymický pohled na celou koronavirovou krizi. Přirovnala celou situaci k rozsocháči – statické ocelové protitankové překážce ve tvaru X s jednou přidanou rovinou.  Na horizontální oblasti najdeme úspěch – kdy je dobře, kdy je zle a něco mezi. Vertikální strana symbolizuje na spodní straně beznaděj, strach a na té vrchní straně Boha, smysl či naplnění. Mnoho nevěřících lidí se během svého volného času v době koronakrize obrátilo k Bohu a začalo chodit do kostela číst bibli. Popisovala koronakrizi jako jakousi lekci, hledání sebe sama, lásky a pokory k životu.  Třetí rovina rozsocháče je porozumění a láska. Snažíme se v těchto těžkých chvílích hledat smysl, důvod toho, proč tahle situace nastala a co jsme tím získali. Začali jsme brát víru a křesťanství jako jakousi „pojišťovnu štěstí“.

Rozsocháč
zdroj: webová stránka csopevneni.xf.cz

Martin Jan Stránský, uznávaný neurolog v oblasti evoluce mozku, lékař, pedagog a politik. Hovoří o implikaci poznatků z oblasti neurologie do digitálního světa. Vysvětluje změny, které nastaly v lidském myšlení a přemýšlení. Kritizuje atomizaci společnosti, vliv systému a moderních technologií na vývoj a psychiku člověka. Dle jeho slov je politika cirkus. Volíme si šašky a baviče namísto schopných zástupců. Lidé se izolují do jakýchsi bublin, ve kterých na sociálních sítích vedou slovní přestřelky a žabomyší války. V reálném životě lidé ztrácí schopnost debatovat a argumentovat. Jednoduše řečeno, hloupneme.  Koronavirus je nafouklá iluze, která má na svědomí méně životů než chřipka a je výsledkem spiknutí politiky s médii, kteří usilují o naši nesvobodu. V USA vzniklo hnutí Black lives matter a celé USA sužují nepokoje, které podmínila smrt George Floyda. Dále zmiňuje tzv. „cancel culture“ – volně řečeno, pokud nějaká veřejně známá osobnost podpoří nebo zmíní něco, co společnost bere jako rasistické, pohoršující, xenofobní či jinak znepokojující, bude daná osobnost čelit hrozbě. Společnost ji „zruší“. Může dojít k ničení uměleckých děl nebo k tzv. online shaming – zostuzení na internetu. Předpovídá konec kapitalismu a svobody za předpokladu, že budou lidé více a více závislí na technologiích.

Ontologická nouze, chybí nám a zapomíná se na ni. Anna Hogenová, filozovka a fenomenoložka nám termín osvětlila.  Ontologická nouze je vlastně nejistota. Nedá se spočítat, vyčíslit ani předpovědět. Říká nám jen, že nic není jisté a vše se může během vteřiny změnit. K tomu se vztahuje pojem „být in situ“, tedy být v něčem neuzavřeném, do čeho vždy vstoupí riziko a náhoda. Moderní doba se naučila „poroučet větru a dešti“, technologicky obcházet nebezpečí, a to je chybné. Neučíme se žít s rizikem, avšak paradoxně Techné miluje tyché (řemeslnost miluje náhodu), tedy vývojem technologie spíš přitahujeme riziko, než abychom ho oddalovali. Patříme do systému, který nám nenápadně podsouvá náš „osud“, nepatříme sobě, jen plníme neverbální povely systému. Souhlasí také s dr. Stránským a jeho názorem ohledně nebezpečí vlivu moderních technologií.

Posledním hostem byl ekonom a filozof Tomáš Sedláček. Coby filozofující ekonom zhodnotil situaci vcelku pozitivně. Kdyby tohle nastalo před 20 a více lety, ekonomika by padla. Ale vzhledem k rozmachu moderních technologií se to nestalo. Stále máme na stole banány z Afriky či kávu z Brazílie. Ekonomika se „nedala“ a ani „nedá“ zastavit, „nejde“ ani zpomalit. I když se přehřívá, lidé jsou vyčerpaní, „vyhoření“ a zdrojů ubývá.  Přišel virus a šlo to. Šlo omezit leteckou dopravu, šlo omezit cestování, ekonomika se zastavila, a přesto nedošlo k totálnímu kolapsu. Sedláček také přirovnal onemocnění COVID ke „společnému oku“.

zdroj: Facebookový profil Meltingpot

Věřím, že debata na tohle téma by se dala vést hodiny. Díky moderním technologiím se v dnešní době dějí téměř nemožné věci. Přestože jsme se nemohli sejít v Dolních Vítkovicích a poslechnout si debatu naživo, díky internetu mohl tuto debatu vidět každý. Stačilo mu jen mít čas, internetové připojení a notebook či jiné zařízení. Velké díky patří organizátorům, kteří si dali tu práci, alespoň MeltingPot zrealizovat, a to i poté, co vešlo opět v platnost nařízení Krajské hygienické stanice. Už teď se těším na další ročník, jen to nezakřiknout.

Titulní fotografie: webová stránka incien.org