Studium není jenom sezení u knížek a plnění úkolů doprovázené psaním testů,  ale také to, v jakém kontextu se odehrává. V našem případě se jedná o program Erasmus+, v rámci kterého jsme si zvolili jako svou destinaci Lotyšsko. Jak moc se liší studium v Lotyšsku od studia v Česku, není jednoduché po tak krátké době říct, avšak to není třeba pro to, abychom popsali, jak to tady vlastně chodí.

Erasmus v Lotyšsku s sebou nenese pouze nádhernou přírodu, atmosférou přesycené a turisty příliš nedotčené krásné historické domky a památky, na některých místech tradiční architekturu, ale také především studium a zkušenosti z místní univerzity.

Jeden semestr na zahraniční univerzitě může člověku přinést nesmírně zajímavé zkušenosti a zážitky. Je těžké srovnávat studium doma na Ekonomické fakultě a studium na místní univerzitě po tak krátké době (navíc šlo o dálkové studium za nouzového stavu), ale na druhou stranu lze přinést alespoň nějaké základní informace, které mohou být určitou součástí nového pohledu na spoustu věcí. Je to taková škola v tradičním smyslu slova spolu se školou života, což může být pro člověka nesmírně obohacující.

Jakou univerzitu jsme si v rámci Erasmu vybrali?

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvia University of Life Sciences and Technologies) a jedná se především o zemědělskou univerzitou, která však nabízí spoustu dalších oborů přírodního, technického nebo společenskovědního zaměření. Univerzita poskytuje kvalitní odborné vzdělání a přispívá udržitelnému rozvoji krajiny. Právě udržitelný rozvoj se často odráží v předmětech, které jsme si zde pro své studium vybrali.

Jak probíhá výuka?

Erasmus studenti doplnili ve většině případů skupiny full-time studentů (i tak tady příliš mnoho zahraničních studentů není), se kterými také spolupracovali na různých úkolech, které museli během hodin výuky plnit. Většinou to probíhalo tak, že vyučující odprezentoval přednášku a poté následovalo cvičení, na kterém se plnily úkoly vztažené k probírané látce. Na rozdíl třeba od studia doma (ve většině případů), tady tato přednáška s cvičením následovaly hned po sobě, takže nebylo možné vypadnout z probíraného tématu.

Na cvičeních se jednalo o teoretické a jindy praktické úkoly, v rámci kterých jsme museli přicházet s vlastními návrhy nebo nápady, jak by se dala řešit určitá situace. Jindy po přednášce následovala více než hodinová diskuze o probíraném tématu, s diskutováním příkladů z naší země a aplikací teorie na dané případy. Tyto diskuze jsou nesmírně zajímavé a obohacující, nejenom proto, že máte úžasnou příležitost si zlepšit angličtinu, ale také, a především po stránce odborné. Předměty jsme měli zvolené nejenom čistě ekonomického, ale také sociologického zaměření, což zase trošku rozšířilo naše obzory poznání.

Každá univerzita to má trošku jinak. Ekonomická fakulta na VŠB-TUO je součástí technické univerzity, tady na LLU je ekonomická fakulta součástí univerzity, která je orientovaná primárně na zemědělství a sociální vědy. Předměty tady tedy v sobě (i ty ekonomické) více zahrnují koncepty udržitelného rozvoje a sociálních faktorů.

Možnosti, které místní vysoká škola nabízí, jsou velice široké.

Vyučující jsou tady milí a velmi vstřícní. Kromě toho nás motivovali v účasti na mezinárodní vědecké konferenci, kterou pořádala místní univerzita a na které jsme mohli prezentovat výsledky nějakého našeho vlastního výzkumu. Odměnou potom byl certifikát o účasti na univerzitě a zajímavá zkušenost z vědecké konference. Možnosti, které místní vysoká škola nabízí, jsou velice široké. Je tady spousta volnočasových aktivit (například folklorní soubor nebo celé sportovní centrum s bazénem, kam jsme mohli v konkrétní dny chodit). Poté, co však byl vyhlášen nouzový stav a přišla preventivní restriktivní opatření, tak jsme čas trávili hlavně online výukou a na kolejích nebo výjimečně venku na procházce.

Online výuka probíhala velice podobně, měli jsme online výuku přes vybrané aplikace a vždy na každý týden dostávali z každého předmětu úkoly, které jsme museli plnit. Co se týče ukončení předmětů, většinou po nás byla vyžadována nějaká obsáhlá prezentace o konkrétním tématu nebo rovnou celá seminární práce, kterou jsme museli napsat. Také jsme psali v některých předmětech průběžné písemky a téměř v každém předmětu plnili úkoly (početní, nepočetní), které nám byly zadány vždy na začátku týdne (jak už bylo nastíněno výše). Tyto úkoly většinou zahrnovaly analýzy nebo aplikace teoretických znalostí na konkrétní problémy.

Tyto úkoly většinou zahrnovaly analýzy nebo aplikace teoretických znalostí na konkrétní problémy.

Studium na Erasmu rozhodně není jenom o zábavě, cestování a hromadě volného času. Výuka zde je i navzdory nouzovému stavu velmi živá a stále zajímavá. My děkujeme zdejší a naší domácí univerzitě za možnost si takové studium vyzkoušet.

Zdroj úvodní fotografie: Archiv Vojtěcha Koňaříka