Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má výborné vztahy s mnohými univerzitami po celém světě. Jednou z nich je i Petrohradská státní univerzita, jejíž studenti přijeli navštívit také půdu Ekonomické fakulty.

Čtyřicet šest mladých studentů toto úterý vystoupilo z velkého autobusu před budovou E Ekonomické fakulty. Všichni byli oblečeni do univerzitních stejnokrojů, které v kolemjdoucích vyvolávaly dojem vysoce postavených vojenských činitelů. Doktorandi si na začátku International Weeku poslechli prezentaci o fakultě, ekonomickém stavu České republiky a o regionální ekonomice. Nejprve byla studentům podrobně představena Ekonomická fakulta, o což se v rámci prezentace postaral prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Zajímavou prezentaci týkající se ekonomického stavu České republiky pak přednesl Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D., a program završil doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D., svou částí týkající se regionální ekonomiky.

Studentům byly samozřejmě zodpovězeny všechny zvídavé otázky. Přestože všichni studenti z Petrohradu byli velmi mladí, jen málo z nich prezentaci vedené v angličtině dostatečně rozumělo. Proto byly všechny informace průběžně překládány do ruštiny a studenti tak mohli naplno věnovat pozornost přednášeným tématům. Všem studentům během dopoledne vyhládlo, a tak nakonec nastupovali do autobusu, vyptávajíce se na českou kuchyni. Jejich úterním gastronomickým cílem bylo poctivé české pečené koleno, které jistě příjemně zakončilo jejich návštěvu EkF.

Úvodní fotografie: Zita Mickertsová